TIE-30101 ja tenttiminen

Tietoturvallisuuden perusteet (2 op) suoritetaan etävalvotussa tenttiluokassa TA203 Tietotalossa. Tenttiaikaa on 110 minuuttia. Yrityskertoja on viisi. Jos niillä ei onnistu pääsemään läpi, pitää aloittaa alusta. Erityisesti pitää hankkia uudet Harpo-alkupisteet.

Yrityskertojen väliajoilla on rajoitukset, jotka riippuvat siitä, mikä kerta on kyseessa ja mikä oli edellisen kerran tulos:

Jos edellinen suoritus ei ole hyväksytty, väliajat ovat

Jos edellinen suoritus on hyväksytty, väliajat ovat

Nämä aikavälit pätevät myös harjoitustentteihin, joita on tarjolla yksi ennen kutakin todellista tenttiä.

Opiskelijan työnkulku

Opiskelija

Tenttimisen vaiheet

(Tämä ohje on nähtävillä myös tenttitilanteessa.)

Tenttiminen tapahtuu usean vaiheen kautta alla olevan kaavion mukaisesti. Päävaiheet ovat vastailu, korjailu ja kommentointi. Loppuun pääseminen edellyttää kaikkien vaiheiden läpi kulkemista, erityisesti ainakin yhtä välitallennusta ennen kutakin lopputallennusta. Periaatteessa suorituksen saamiseen riittää ensimmäinen välitallennus, mutta vasta korjailujen lopputallennuksen jälkeen tehdään lokimerkintä ja lähetetään ilmoitus opettajalle.

Välitallennusten päätarkoitus on tuoda siihenastiset syötteet paremmin näkyviin. Edellisen lopputallennuksen jälkeisiä syötteitä voi siinä vaiheessa vielä muuttaa. Kukin lopputallennus vakioi siihenastiset syötteet ja siirtää seuraavaan vaiheeseen.

Jos vastausta on korjailtu, alkuperäinen vastaus jää näkyviin mutta se ei vaikuta lopputulokseen. Vastaamisen ja korjaamisen jälkeen kolmantena päävaiheena on kommentointi eli palautteen kirjaaminen. Palautteella voi rajoitetusti vaikuttaa lopputulokseen tilanteissa, joissa jokin tehtävä ei ole riittävän yksikäsitteinen.

aloitus
  |
  V
vastausten
välitallennus <--\      sivun yläosassa näkyy tallennushetkellä
  |  \_______/      jäljellä ollut aika 
  V
lopputallennus: tuo näkyviin tuloksen
(painike on sivun lopussa)
  |
  V
korjailujen          jäljellä ollut aika näkyy
välitallennus <--\
  |  \_______/
  V
lopputallennus: näyttää lopputuloksen ja oikeat vastaukset
  |
  V
palautteen          jäljellä ollut aika näkyy
välitallennus <--\
  |  \_______/
  V
lopputallennus: tuo esiin lopetuspainikkeen
  |
  V
uloskirjautuminen & EXAM-sovelluksen lopetus

(Ei koske TIE-03100:aa) EXAM-tenttitilasta pitää poistua, kun EXAM-aika loppuu. Se alkaa varauksen eikä tenttimisen alusta. Tenttisovelluksen oma ajastus alkaa käytännössä muutamaa minuuttia varauksen alun jälkeen, mutta tämän verran on marginaalia myös lopussa vaikka ajat ovatkin yhtä pitkät. Myös EXAM-järjestelmästä pitää kirjautua ulos tenttitilan ohjeiden mukaisesti.

Harjoitustentissä on sama vaiheistus. Lopputallennuksiin liittyy varoitus vaiheen muuttumisesta. Eri selaimet näyttävät sen hieman eri tekstein. Firefox ei tuo mutta Internet Explorer tuo näkyviin myös tenttisovellukseen kirjatun suomenkielisen huomautuksen.