TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2 op

Alkupisteiden määritykset

Alkupisteiden asema tällä kurssilla on samantapainen kuin esitietokurssilla Tietoverkot ja tietoturva. Tärkein ero on siinä, että tällä kurssilla kaikki alkupisteet kertyvät Harpon automaattitehtävistä. Niitä on tarjolla aiempaa enemmän, ja ne vaativat enemmän paneutumista - erityisesti lukemista.

Alkupisteiden minimi on 8 ja maksimi 12. Tehtäviä on 16.

Ennen läpäisyn ja arvosanan määräämistä tenttipisteisiin lisätään tenttiin mennessä suoritetuista tehtävistä kertyneet alkupisteet, jos niitä on vähintään 8. Jos alkupisteitä on x ja x<8, niin tenttipisteisiin lisätään vain 2x-8 pistettä. Tapahtuu siis vähennystä, jos x<4. Maksimilisäys on 12. Teoriassa alkupisteitä ei siis tarvita läpäisyyn, mutta tavoitteen mukainen ydinosaaminen tarkoittaa 10 alkupistettä ja 20 tenttipistettä. Alla oleva kaavio näyttää alkupisteiden vaikutuksen tentistä läpäisyä varten tarvittaviin pisteisiin.

alkupisteiden vaikutus
Tentin läpäisyraja (y) alkupisteiden (x) funktiona.

Harpo-tehtävät ovat melkein kaikki monivalintatyyppisiä. Sisältönsä puolesta ne jakautuvat näin: