Cyber security   Kyberturvallisuus
Questions for Exam 1 & 2 of CS1   Aineistoa tietoturvakursseille

Front page for exam questions   Verkkoaineiston etusivu

Tampere University, ITC, Computing Sciences, J.Koskinen
Ohje:

The contents of this site in English and Finnish do not correspond to each other. | Suomen- ja englanninkielinen sisältö näillä sivuilla eivät vastaa toisiaan, ja suomenkielinen sisältö ei enää suoraan vastaa mitään kurssia.

Choose Exam 1 or Exam 2 or both for Cyber Security 1 and then click either

 • "Frames", for viewing together the table of contents, the page stub, and the exam questions related to that page.
 • "Tree", which is the full table of contents on its own page.

Suomeksi toimintoja on kolmea lajia:

 1. Valitse kurssi tai kurssit ja
  • sisällysluettelon yhteyteen tuleva "Kehykset".
  • omalla sivullaan avoinna pysyvä sisällysluettelo eli "Puu".
 2. Hae aineistoa aakkosellisen sanaston avulla.
 3. Muodosta harjoitustentti yhdestä kurssista. Tehtävät on siinä linkitetty takaisin sivuille joilla ne esiintyvät.

Choose one or more courses   Valitse yksi tai useampia kursseja

 • I Cyber Security 1, Exam 1
 • II Cyber Security 1, Exam 2

 • 0 Yleistietoa aineistosta
 • 1 Tietoverkot ja tietoturva
 • 2 Tietoturvallisuuden perusteet
 • 3-A Tietoturvallisuuden jatkokurssi, alkupuoli
 • 3-B Tietoturvallisuuden jatkokurssi, jälkipuoli
 • 4 Lisätietoja
 

Below only in Finnish

Koko materiaalin sanasto

Satunnaisen harjoitustentin muodostus:

Kurssi:
Tehtävien määrä:

Tampere University, ITC, Computing Sciences 2020 Webmaster
MASO v1.707